Hergeth Füllschacht

Hergeth Füllschacht

Typ WFS

1.500 mm Arbeitsbreite